Vår læringsplattform er modulbasert. Plattformen kan brukes av skoleklasser med rapporterings muligheter over en hel termin eller kun som enkeltkurs i bedriften.