Digital markedsføring er et samlebegrep for all markedsføring som foregår på elektroniske enheter. Markedsføringen kan foregå med bruk av søkemotorer, sosiale medier, e-post og reklamebanner på nettsteder.

Men digital markedsføring er ikke begrenset til metode. Det er faktisk slik at markedsføring handler om å slå ut konkurrentene i både kostanden til kundeanskaffelse og USP (unique selling proposition). En bedrift må i dag ha en klar USP for å kunne skille seg ut med markedsføringen, og dette er en sentral driver for at markedsføringen skal være effektiv. Er man en av mange i markedet vil det fort bli smale marginer og bli utkonkurrert på pris av store aktører.