Prosjektledelse/prosessledelse i digitale prosjekter

Å bygge, drifte og vedlikeholde digitale løsninger handler om forvaltning.

En prosjektleder er deres los gjennom små og store digitale prosjekter. Vi tror på god samhandling mellom de menneskene som utgjør gjennomføringen av et digitalt prosjekt.

Prosjektledelse handler om å finne rett vei gjennom kompliserte digitale prosjekter, definere mål og sette strategier for å nå dem. Prosjektledelse handler også om å avdekke fallgruver og hindringer før de må håndteres. En erfaren prosjektleder hjelper til med å identifisere hvilke oppgaver som må med i et utviklingsprosjekt, og også hvilke oppgaver dere ikke behøver å gjennomføre.

Prosjektledelse handler om å finne rett vei gjennom kompliserte digitale prosjekter, definere mål og sette strategier for å nå dem.

Terje Karlsen

Terje Karlsen
+47 957 997 67, terje@sorenso.no